Overijssels Noaberschapsfonds

Item Foto

Het Noaberschapsfonds: via deze link vindt u meer informatie http://www.oranjefonds.nl/overijssels-noaberschapsfonds

Oranjefonds Overijssel / Noaberschapsfonds

Provincie in samenwerking met het Oranjefonds, via normale procedure Oranjefonds

-Geldt voor sociale initiatieven waar maatschappelijke betrokkenheid uit spreekt.

-Bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.

Voorbeelden van eerder gesteunde initiatieven (niet uit het Noaberschapsfonds)

Beleef Oud IJmuiden

Meer sociale samenhang in de wijk, dat is het doel van ‘Beleef Oud IJmuiden’. Jong en oud gaan aan de slag met zo’n 20 verbindende wijkactiviteiten in het buurthuis, waaronder het vastleggen van de levensverhalen van de wijkbewoners.

Muziekvereniging Volharding

Een van de deelnemende initiatieven aan het programma Kinderen Maken Muziek is Muziekvereniging Volharding uit het Noord-Brabantse Steenbergen. Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. In Steenbergen hebben 160 kinderen van 5 basisscholen deelgenomen aan het eerste jaar. 110 van hen speelden nog geen instrument. Voor het tweede jaar steunt het Oranje Fonds met een bedrag van € 20.000,=.

Vrijwilligers
Op de scholen helpen de ouders bij de lessen, voornamelijk opvang van kinderen en hand en spandiensten. Zo kan de docent zich richten op de muziekles. De organisatie bestaat uit een groep van 8 vrijwilligers vanuit de muziekvereniging. Deze zetten zich hard in voor het project. Ook zijn er mensen vanuit de vereniging die als oefenbuddy optreden, zodat de kids meer kunnen oefenen en samenspelen.

Programma
Er zijn al verschillende presentaties op de scholen gegeven. En een hoogtepunt was de muziekhuiskamerroute, waar veel kinderen in huiskamers muziek hebben gemaakt terwijl het publiek langs kwam. Op het programma staat nog een gezamenlijk eindconcert, (laagdrempelig) muziekexamen en een lipdub en een activiteitendag (volgend jaar).

Tweede jaar
Voor het 2e jaar vinden er een paar veranderingen plaats. Een van de scholen gaat bijvoorbeeld sluiten. De leerlingen kunnen via de andere scholen of de Volharding lessen blijven volgen. Verder is er een grens gesteld aan de nieuwe instroom, namelijk 50 nieuwe leerlingen. Dan blijft het project beheersbaar. Na de herfstvakantie starten de lessen. Voor dit tweede jaar steunt het Oranje Fonds met een bedrag van € 20.000,=.

De regeling Kinderen maken Muziek wordt uitgevoerd in samenwerking met het fonds

Doelstelling
Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Op 25 plaatsen in Nederland is Kinderen Maken Muziek gestart.

www.kinderenmakenmuziek.nl