Cultuurmakelaar

De cultuurmakelaar                                                                                         
In de gemeente Dalfsen is Renée Nieuwenstein gedurende gemiddeld een dag per week werkzaam als cultuurmakelaar. Uit opgedane ervaringen in Overijssel en elders in het land, is gebleken dat de inzet van een cultuurmakelaar van waarde is voor een goed gedragen cultuurbeleid. De cultuurmakelaar beschikt over een groot netwerk en heeft kennis over de cultuursector. Daardoor fungeert de cultuurmakelaar als een verbindende schakel in het culturele veld. De cultuurmakelaar werkt als een onafhankelijke partij.      

Wat doet een cultuurmakelaar?
Een cultuurmakelaar is een culturele bruggenbouwer. Ze brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatief aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. Ze brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld amateurkunst, volkscultuur en cultuureducatie in kaart. Ze stimuleert culturele activiteiten en samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken van de cultuurmakelaar.    

Voor wie?
De cultuurmakelaar werkt voor iedereen  die vragen of ideeën heeft  op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, scholen, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente. 

Werkwijze
De cultuurmakelaar bekijkt samen met de beleidsambtenaar cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden:
•    Mede vorm geven aan het Provinciale Cultuurarrangement waarin een samenhangend programma wordt opgezet en uitgevoerd voor versterking van de culturele infrastructuur, bevordering van cultuurdeelname en cultureel ondernemerschap.  
•    Samenwerking tussen de Vechtdalgemeenten Dalfsen Ommen en Hardenberg tot          stand brengen of bevorderen, bijvoorbeeld in het geval van toeristische/culturele               arrangementen. 
•    Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, musea en andere culturele instellingen. 
•    Coördineren van de Week van de Amateurkunst 
•    Ondersteuning bij fondswerving
•    Toekomstbestendig maken amateurkunstverenigingen

 

Spreekuren 2017

Ma 15 mei Bibliotheek Nieuwleusen                                          18.30 – 20.30

Ds.van Diemenstraat 2, 7711 JM NIEUWLEUSEN

 

Di 11 juli Bibliotheek Dalfsen                                                     18.30 – 20.30

Ruigedoornstraat 108, 7721 BR DALFSEN

 

Ma 4 september Bibliotheek Lemelerveld                                  18.00 – 19.30

Kulturhus De Mozaïek, Kroonplein 60, 8151 AZ LEMELERVELD

 

Di 31 oktober Bibliotheek Dalfsen                                               18.30 – 20.30

Ruigedoornstraat 108, 7721 BR DALFSEN

 

Di 28 november Bibliotheek Hoonhorst                                     15.00 – 17.00

Anjerpunt Hoonhorst, Kerkstraat 7, 7722 LR DALFSEN

Aanmelden voor het spreekuur kan door een mail te sturen naar r.nieuwenstein@dalfsen.nl of telefonisch een afspraak te maken via tel. 06 51515897

 

Gegevens cultuurmakelaar

<img alt="" data-cke-saved-src="/upload/images/Renee Nieuwenstein(1).png" src="/upload/images/Renee Nieuwenstein(1).png" width:206px"="">

Renée Nieuwenstein  
tel. 06 51515897                                            
r.nieuwenstein@dalfsen.nl  

Werkdagen: dinsdag en donderdag