Buurtsportcoach

Buurtsportcoach
De buurtsportcoach is dé verbindende schakel tussen gemeente, onderwijs, sportverenigingen, welzijn- en zorginstellingen op gebied van sport & bewegen. In de gemeente Dalfsen zijn Marco Hollak & William van Lenthe werkzaam als buurtsportcoach.

De buurtsportcoaches werken in verschillende kernen:
Marco Hollak; Lemelerveld & Nieuwleusen.
William van Lenthe; Hoonhorst, Dalfsen en Oudleusen.

De buurtsportcoaches beschikken over een groot netwerk en hebben kennis over de sport & beweegsector.

Wat doet een buurtsportcoach?
De buurtsportcoach vervult in de buurt de functie om vanuit Kulturhusconcepten in samenwerking met organisaties de huidige beweeg- en sportinitiatieven te ondersteunen, uit te bouwen en te bevorderen. De buurtsportcoach zorgt dat specifieke doelgroepen meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen deelnemen en coacht, ondersteund en activeert scholen bij het bewegingsonderwijs. De buurtsportcoach draagt bij aan de samenwerking tussen organisaties binnen de verschillende werkvelden en stimuleert hiertoe afstemming. De buurtsportcoaches werken vanuit de kadernota Sport & bewegen 2013-2016. Deze heeft de thema's:
1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen.
2. Stimuleren sport & bewegen jeugd 4-12 jaar.
3. Ondersteunen van sportverenigingen.
4. Het bevorderen van 55+ doelgroep tot deelname aan het maatschappelijk verkeer.
5. Het bevorderen van mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer.

Voor wie?
De buurtsportcoach ondersteunt iedereen die valt onder de bovengenoemde thema’s in relatie met sport & bewegen.

Werkwijze
Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen.
De buurtsportcoach werkt samen met welzijnsinstanties, sportverenigingen, scholen, kulturhusen, sportaccommodaties om de leefbaarheid in de kern te versterken m.b.t. sport & bewegen. Hieronder vallen  naschoolse activiteiten, wijkgericht beweegaanbod, speel & beweegpleinen en sportevenementen.

Stimuleren sport & bewegen jeugd 4;12 jaar
De buurtsportcoaches werken samen met alle 18 basisscholen in de gemeente Dalfsen om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren. Ingrediënten: een gezamenlijke digitale methode, communicatie via school sportcoördinatoren, afstemming over jaarroosters, stimulering effectieve beweegtijd en het opleiden van groepsleerkrachten via cursussen.
Verder werken ze samen met de scholen aan stimulering bewegen op het schoolplein en activeert leerlingen voor naschoolse sportactiviteiten en sportevenementen i.s.m. sportverenigingen en sportaanbieders.

Ondersteuning sportverenigingen
De buurtsportcoach werkt samen met sportverenigingen aan de kwantiteit en kwaliteit van de sportvereniging middels (cursus)trajecten op de gebieden: vrijwilligerswerving, opleiding kader, bestuurszaken, communicatie, sponsoring en samenwerking met externe partijen.

Het bevorderen van ouderen tot deelname aan het maatschappelijke verkeer
De buurtsportcoach zet zich samen met de welzijnsinstellingen in voor actieve deelname van ouderen aan het maatschappelijk verkeer op gebied van sport & bewegen.

Het bevorderen van mensen met een beperking tot deelname aan het maatschappelijke verkeer
De buurtsportcoach werkt samen met welzijn- en zorginstellingen, wijkteams, sportverenigingen en overige partijen om het beweegaanbod te verbeteren in de kern en de 'drempels' te verlagen om te gaan sporten & bewegen d.m.v. informatieverstrekking, goede voorzieningen accommodaties, individuele hulp cliënten m.b.t. lidmaatschap ed. en  kader sportverenigingen op te leiden om te werken met deze doelgroep.

Gegevens buurtsportcoach (kernen: Nieuwleusen & Lemelerveld)
Marco Hollak
tel. 06 229 55 669
e-mail: m.hollak@dalfsen.nl
 

 


Gegevens buurtsportcoach (Kernen: Hoonhorst, Dalfsen en Oudleusen)
William van Lenthe
tel. 06 300 22 161
e-mail: w.vanlenthe@dalfsen.nl